Dewislen Close

Cynnig prentisiaethau Cymraeg ar draws cymru!

Prentisiaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Blynyddoedd Cynnar ledled Cymru.

Morgan-Hyfforddiant-Gwasanaethau-Cymreig-Flag

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Darperir hyfforddiant yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol mewn amrywiaeth eang o ffurfiau. Mae'r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau yn darparu fframwaith syml a rhesymegol sy'n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau dysgwyr mewn ffordd sy'n hawdd ei deall, ei mesur a'i chymharu.

Ei nod yw rhoi cyfle i unigolion ddysgu mewn ffordd fwy hyblyg ac mae'n galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr, i gael cydnabyddiaeth i'w hyfforddiant.

 

Cyllid Ar Gael

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu’r rhan fwyaf o gostau hyfforddi’r prentis, gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, sy’n eich gadael chi i dalu am eu cyflog yn unig. Mae Rhaglenni Prentisiaeth, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop cliciwch yma os gwelwch yn dda »

Cymwysterau Prentisiaeth ar gael;

 • Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae
 • Lefel 2 a 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 2 a 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth mewn Gofal Plant
 • Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
 • Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
 • Lefel 5 mewn Rheolaeth Breswyl i Oedolion
 • Lefel 5 mewn Rheolaeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gall ein Swyddogion Hyfforddi profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs cywir ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

 

Cysylltwch â ni
Os hoffech ragor o wybodaeth am yr hyfforddiant rydym yn ei ddarparu neu os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'n cymwysterau, mae croeso i chi gysylltu â'n partneriaid cyflenwi ar gyfer yr ardaloedd perthnasol yng Nghymru.

Prentisiaethau Cymreig
Enw
Enw
Cyntaf
Olaf
Ydych chi mewn addysg llawn amser ar hyn o bryd?
Ydych chi'n cymryd unrhyw hyfforddiant arall ar hyn o bryd?
Ydych chi wedi bod yn breswylydd yn y DU ers 3 blynedd+?
A ydych yn gyflogedig ar hyn o bryd?
-Hyfforddiant-Gwasanaethau-Prentisiaethau-Cymru
Morgan-Hyfforddiant-Gwasanaethau-Prentisiaethau-Partneriaeth-Cambrian-Hyfforddiant