Dewislen Close

Cysylltwch â MTS Apprenticeships Am Fwy o Wybodaeth

Dewch i ni Drafod Eich Gofynion Prentisiaeth

Mae ein rhaglen brentisiaeth uchel ei pharch yn cynnig ‘Byd o Gyfleoedd’ i chi ddatblygu eich gyrfa mewn amgylchedd cefnogol.

Mae prentisiaeth yn rhoi profiad technegol ymarferol i chi yn y gweithle tra hefyd yn dilyn cwrs coleg yn rhan-amser. Wrth i chi symud ymlaen trwy eich gyrfa, daw cyfleoedd addysg bellach ar gael i'r rhai sy'n dewis ennill cymwysterau lefel uwch.

Cysylltwch â ni
Cyntaf
Olaf