Dewislen Close

Sut Gall Prentisiaethau Uwchsgilio ac Ailhyfforddi Eich Staff Presennol

Rhoi hwb i berfformiad a chadw gweithwyr

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi ddefnyddio prentisiaethau i uwchsgilio ac ailhyfforddi eich gweithlu presennol?

Er enghraifft, efallai y bydd gweithiwr profiadol yn awyddus i gael cymhwyster ffurfiol yn eu maes arbenigol. Neu efallai bod gan rywun y dawn a'r egni i ddysgu rhywbeth newydd a symud ymlaen i rôl wahanol?

Mae prentisiaethau o lefel 2 i lefel 7 (cyfwerth â gradd) felly byddwch yn gallu dod o hyd i brentisiaethau sy'n addas ar gyfer anghenion dysgu a datblygu eich gweithwyr. Cynllunnir prentisiaethau gan gyflogwyr fel eu bod yn adlewyrchu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau perthnasol sydd eu hangen ar eich busnes.

Prentisiaethau i Uwchsgilio ac Ailhyfforddi Eich Gweithlu Presennol

Gallwch ddefnyddio hyfforddiant prentisiaeth i:

  • llenwi bylchau sgiliau allweddol yn eich busnes
  • hybu cymhelliant gweithwyr trwy fuddsoddi yn eu datblygiad
  • gwella cadw