Dewislen Close

Cynllun Lefel T i Gyflogwyr

Lleoliadau Lefel T yn y Diwydiant i Gyflogwyr

Mae Lefelau T wedi'u creu ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed fel dewis Safon Uwch. Maent yn gyrsiau dwy flynedd sy'n cynnig dysgu yn yr ystafell ddosbarth ochr yn ochr â lleoliad diwydiant ac maent yn cyfateb i 3 chymhwyster Safon Uwch. Wrth galon pob cwrs, bydd lleoliad 45 diwrnod yn y diwydiant yn rhoi mynediad cynnar i chi at y dalent ddisgleiriaf sy'n dod i mewn i'ch marchnad.

Mae Lefelau T wedi’u creu mewn cydweithrediad â chyflogwyr a busnesau fel bod eu cynnwys yn bodloni anghenion diwydiant ac yn paratoi’r myfyriwr ar gyfer gwaith, hyfforddiant pellach neu astudio.

Mae lleoliadau diwydiant yn ateb delfrydol ar gyfer sgiliau lefel mynediad. Gallant eich helpu i adeiladu cyflenwad o dalent ar gyfer swyddi iau neu brentisiaethau. Gallwch osgoi llawer o'r costau sy'n gysylltiedig â recriwtio drwy weithio gyda cholegau ac ysgolion lleol i gysylltu â phobl ifanc sy'n penderfynu ar eu gyrfaoedd. Mae lleoliadau yn rhoi cyfle i chi weithio ochr yn ochr â'r genhedlaeth nesaf o weithwyr sy'n dod i mewn i'ch diwydiant, gan sicrhau eu bod yn datblygu'r wybodaeth, yr agwedd a'r sgiliau ymarferol i lwyddo.

Mae lleoliadau diwydiant lefel T yn helpu eich busnes i:

  • dod o hyd i atebion ar gyfer prinder sgiliau lefel mynediad
  • datblygu talent y dyfodol ar gyfer eich busnes
  • manteisio ar syniadau newydd a phersbectif newydd

Cyllid Ar Gyfer Cyflogwyr Sy'n Cynnig Lleoliadau Lefel T yn y Diwydiant

Mae lleoliadau yn creu cyfleoedd i staff weithredu fel cyfeillion, hyfforddwyr neu reolwyr llinell i fyfyrwyr. Mae hyn yn helpu staff presennol i ennill sgiliau rheoli a mentora, y gwyddys bod y ddau ohonynt yn cynyddu boddhad swydd. I gyflogwyr llai, gall pobl ifanc fod yn ffynhonnell amhrisiadwy o syniadau newydd a diddorol a all newid y ffordd yr ydych yn meddwl am wneud busnes. Mewn amgylchedd lle mae staff yn cyflawni rolau lluosog ac yn ei chael hi'n anodd cwrdd â therfynau amser anodd, gallai myfyriwr lleoliad diwydiant helpu i gefnogi darn allweddol o waith.

Gall cyflogwyr hawlio £1000 am bob myfyriwr Lefel T y maent yn ei gynnal ar leoliad 45 diwrnod (315 awr) o ansawdd uchel yn y diwydiant. Gall cyflogwyr hawlio hyd at 20 o fyfyrwyr, gan ddechrau eu lleoliadau Lefel T o nawr tan fis Gorffennaf 2022.