Dewislen Close

Beth Yw Manteision Busnes Llogi Prentis?

Beth yw manteision llogi prentis?

Mae prentisiaethau yn opsiwn cyffrous ar gyfer prentis a chyflogwr. Gallwch gyflogi prentisiaid ar wahanol lefelau, o'r rhai sy'n gadael yr ysgol a graddedigion prifysgol, i bobl sydd eisiau datblygu eu gyrfaoedd neu newid cyfeiriad gyrfa yn gyfan gwbl. Gallwch logi rhywun newydd neu uwchsgilio gweithiwr presennol. Fel cyflogwr, gallwch gael cyllid gan y llywodraeth i helpu i dalu am hyfforddiant prentisiaeth.

Beth yw manteision llogi prentis?

Y manteision i'ch busnes wrth gyflogi prentis

Mae llogi prentis yn ffordd gynhyrchiol ac effeithiol o dyfu talent a datblygu gweithlu llawn cymhelliant, medrus a chymwys.

  • Dywedodd 86% o gyflogwyr fod prentisiaethau wedi eu helpu i ddatblygu sgiliau sy’n berthnasol i’w sefydliad
  • Dywedodd 78% o gyflogwyr fod prentisiaethau wedi eu helpu i wella cynhyrchiant
  • Dywedodd 74% o gyflogwyr fod prentisiaethau wedi eu helpu i wella ansawdd eu cynnyrch neu wasanaeth

Mae manteision eraill gweithio gyda phrentisiaid yn cynnwys:

  • gallwch addasu eu hyfforddiant yn unol ag anghenion eich busnes
  • maent yn cael eu hysgogi i ddysgu sgiliau newydd
  • gallwch ehangu ac uwchsgilio eich gweithlu